Ajankohtaista

Ajankohtaista nyt

Olemme Facebookissa

fb  Olemme Facebookissa

Sieltä löydät meidät hakemalla ystäväksesi Posion seurakunta

ja työalojen kautta tavoitat eri työntekijät

image001

Posion Seurakunta

 

Posion seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntalaisten kirkollisvaaleilla valitsema kirkkovaltuusto. Valtuuston toimikausi kestää neljä vuotta. Seuraavat kirkollisvaalit järjestetään vuonna 2022. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan taloudesta, kiinteistöistä ja muusta yhteisestä toiminnasta.

 

Seurakunnan toimintaa ja taloutta johtaa kirkkoneuvosto yhdessä kirkkoherran kanssa. Kirkkoneuvoston jäsenet valitsee kirkkovaltuusto kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa, päättää kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksyttyjen varojen käytöstä ja toimia seurakunnan hengellisen tehtävän edistämiseksi.  Nykyinen seurakuntastrategia löytyy dokumentista Kohtaamisen kirkko -Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2022.

 

Johtokuntia on seurakunnassa neljä. Johtokunnat toimivat kirkkoneuvoston ja työalojen apuna toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jäsenet johtokuntiin valitsee kirkkovaltuusto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

 

 Talous

  

 Pöytäkirjat

 Pöytäkirjat

 

- - - - - - - - - - -

 

Posion seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Posion seurakunnassa.

 


Posion kirkko - Posion Seurakunta

 

 

Lahjoita

Lahjoita valmis 1

Lahjoita klikkaamalla