Posion seurakunnan koronatiedote 28.12.2021

Posion seurakunnassa noudatetaan Posion kunnan laajennetun johtoryhmän  koronasuosituksia ajalla 18.12.2021-17.1.2022.Lisäksi otetaan huomioon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet koskien kaikkia seurakuntia ajalla 23.12.2021 – 5.1.2022.

Posion kunta kieltää sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä sillä perusteella, että Lapin sairaanhoitopiiri on määritelty leviämisalueeksi. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa hiippakunnan kaikkia seurakuntia ajalle 23.12.2021 – 5.1.2022 seuraavasti: Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan (esim. rippikoulu, diakonia, hartaudet, kerhot) voi ottaa AVI:en mahdollisista kokoontumisrajoituksista huolimatta enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Mikäli seurakunnan alueella ei ole kokoontumisrajoituksia, 1/3-periaatetta ei sovelleta.

Posion seurakunnassa kokoontumisrajoitus tarkoittaa 17.1.2022 saakka kirkossa ja seurakuntatalolla 50 henkilöä sekä kappelissa 8 henkilöä.

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä. Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta. Huomioimme edelleen hyvän hygienian ja osallistumme tilaisuuksiin vain terveenä.

Kirkollisia toimituksia toimitetaan kirkossa, seurakuntatalolla ja tilavissa pitopalveluyritysten tiloissa. Toistaiseksi pappi ja kanttori eivät osallistu muistotilaisuuksiin.

Seurakunnan toimintaan voi osallistua myös nettiradion välityksellä (linkki kotisivuilla www.posionseurakunta.fi) tai seurakunnan Facebook-liven kautta.

Muistutamme mahdollisuudesta yksityiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen. Voit myös pyytää seurakunnan työntekijää vierailemaan yksinäisen läheisesi luona.

Selviämme yhdessä toinen toisistamme huolehtien

Kirkkoherra Leena Pudas

puh. 040-759 4254