Seurakunnan historiaa 

 

Kitka- ja Livojärven välissä oleva maaselkä oli kauan Kemin Lapin ja Pudasjärven välinen raja. Kuusamon Tolpanniemeen rakennettiin vuonna 1694 kirkko, joka palveli muun muassa Kitkan kyläsaamelaisia. Myös suomalaisia uudisasukkaita alkoi muuttaa tuohon aikaan nykyisen Posion alueelle. Tiedetään, että Pudasjärven papisto piti jumalanpalveluksia nykyisen Etelä-Posion alueella vuodesta 1688 lähtien.

 

Kuusamon ja Pudasjärven yhteisistä asioista päätettäessä kaukaisten kylien edustajat jäivät usein vähemmistöön. Kirkkomatkat olivat pitkiä ja vain harvoin, kolmesta neljään kertaa vuodessa, ahkerimmatkaan kävivät kirkossa. Yhtä harvoin kävivät myös papit pitämässä maakirkkoa, kinkereitä ja kirkollisia toimituksia.

 

Posion seurakunnan perustaminen tuli ensimmäisen kerran esille Kuusamon piispantarkastuksessa vuonna 1890. Tuolloin Posion kylän kyläkokous laati Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille anomuksen Posion seurakunnan perustamiseksi. Anomus uudistettiin myöhemmin täsmennettynä vuonna 1905 ja lopullisen seurakunnan perustamispäätöksen senaatti antoi 1.4.1908. Tarvittavaa halukkuutta ja yksimielisyyttä perustamispäätöksessä mainittujen ehtojen toteuttamiseen ei kuitenkaan Posiolla pitkään aikaan ollut. Taustalla oli keskeisten kylien etujen ja tottumusten ristiriita.

 

Vaikka kirkkoa ei ollut, eikä pappilasta ollut tietoakaan, normaalista käytännöstä poiketen valtioneuvosto määräsi 1.11.1925 jahkailun lopetettavaksi ja Posion seurakunnan ja samalla kunnan itsenäisen toiminnan aloitettavaksi. Varsinkin alkuaikoina kunta ja seurakunta paljolti samaistuivat ihmisten mielissä. Nykyisin on kyse yhteistoiminnasta, jonka ilmausta on muun muassa se, että vuonna 2000 kunta ja seurakunta yhdessä juhlivat 75-vuotista itsenäisyyttään.