Lähetystyö

Lähetystyö on Kristuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamista.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan Ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20)

Kaikki on kutsuttu mukaan lähetystyöhön, mutta kaikkien tehtävänä ei ole lähteä kauas. Lähetystyö tarvitsee myös lähettäjiä eli seurakuntalaisia, jotka rukoilevat työn puolesta ja keräävät rahaa lähetystyön tueksi.

Seurakunnassa tapahtuva työ on lähetyskasvatusta, jonka tavoitteena on lähetysrakkauden lisääminen. Työhön voit osallistua ja sitä voit tukea esimerkiksi sytyttämällä kynttilän lähetyskynttelikköön, rukoilemalla lähetystyön puolesta tai toimimalla mukana lähetystyön erilaissa tapahtumissa.

 

Toimintaa

Seurakunnat ja lähetysjärjestöt tekevät yhteistyötä. Posion seurakunnan nimikkokohteita ovat:

Toivoa naisille- työ lähetysjärjestö Sansan kautta

Credo -työ Suomen luterilaisen evankeliumi yhdistyksen kautta. 

NCES Lasten ja nuorten toimintakeskusten tukeminen Etiopiassa.                                                                                                                                        

 

 

 

kuvassa kummikirje posion seurakunnan kummilapselta mulugeta workulta
Posion seurakunnan kummilapsi Mulugeta Workun kuulumisia.

Ota yhteyttä