Kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Posion seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii virassa oleva kirkkoherra ja varapuheenjohtaja on Eino Lahtela. Kirkkoneuvoston jäseniä toimii Janne Harjukelo, Ella Pätsi, Elina Ruokamo, Ari Takapuro, Päivi Tuppurainen ja Pertti Udd.

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

• Johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa

• Valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

• Valvoo seurakunnan etua