Kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Posion seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii virassa oleva kirkkoherra ja varapuheenjohtaja on Petteri Rahkola. Kirkkoneuvoston jäseniä toimii Sonja Lasanen, Arto Mäntyjärvi, Satu Määttä, Hannu Sievola, Päivi Tuppurainen, Jukka Tuomivaara.

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

• Johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa

• Valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

• Valvoo seurakunnan etua