Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2022

 

Kirkon tehtävä

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

 

Kirkon arvot

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

 

Kohtaamisen kirkko vuonna 2022

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

 

Nostamme sanoman esiin

 • Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.

 • Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.

 • Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä.

 • Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.

   

  Kohtaaminen koskettaa

 • Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden.

 • Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.

 • Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.

 • Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan.

   

  Rakastamme lähimmäistä

 • Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.

 • Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.

 • Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.

 • Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.

   

  Arvostamme jäsenyyttä

 • Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.

 • Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön.

 • Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti.

 • Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.