Kirkkovaltuusto

Posion seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2019 - 2022 valittu 15 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet ovat seurakuntalaisten edustajia seurakunnan päätöksenteossa. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.