Kirkkovaltuusto

Posion seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2023-2026 valittu 15 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet ovat seurakuntalaisten edustajia seurakunnan päätöksenteossa. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Kirkkovaltuuston jäsenet ovat Pertti Udd pj, Ari Takapuro varapj, Satu Hämeenniemi, Heli Kuismin, Sonja Lasanen, Irja Lohilahti, Oiva Mourujärvi, Arto  Mäntyjärvi, Satu Määttä, Petteri Rahkola, Raili Ruokamo, Ritva Ruokamo Olsén, Hannu Sievola, Jukka Tuomivaara, Asta Udd.