Kirkkovaltuusto

Posion seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2019 - 2022 valittu 15 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet ovat seurakuntalaisten edustajia seurakunnan päätöksenteossa. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Kirkkovaltuuston jäsenet ovat Marketta Soudunsaari pj, Taisto Ruokanen varapj, Janne Harjukelo, Satu Hämeenniemi, Leila Korva,  Eino Lahtela, Irja Lohilahti, Pekka Oikarainen, Anne Pätsi, Ella Pätsi, Salla Pätsi, Hannu Sievola, Hilkka Sutinen, Ari Takapuro ja Pertti Udd.